CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A SRATI - 14 MAI 2022, 08:00, ONLINE, IN ZOOM

Convocator Adunarea Generala a SRATI - 14 mai 2022, 08:00, online, in Zoom

Subscrisa SOCIETATEA ROMANA DE ANESTEZIE - TERAPIE INTENSIVA, denumita in continuare SRATI, cu sediul in Bucuresti, Str. Raspantiilor nr. 20A, Mansarda, Biroul 2, Sector 2, website www.srati.ro, avand Cod Fiscal 8472416, inregistrata la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr. 38328, in baza prevederilor din Statutul SRATI si a dispozitiilor O.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,

CONVOACA

Adunarea Generala a Membrilor SRATI pentru ziua de sambata, 14 mai 2022, ora 08:00, online, in platforma Zoom, ce va putea fi accesata prin link dedicat ce va fi transmis pe e-mail tuturor membrilor activi SRATI care au achitat pana la data de 10 aprilie 2022, inclusiv, cotizatia la zi pe anul in curs (conform Hotararii Consiliului Director SRATI – Senatul, din data de 14 martie 2022).

ORDINE DE ZI:

1. Informarea membrilor asupra aprobarii si intrarii in vigoare a noii forme a Statutului SRATI;
2. Informare din partea Presedintelui SRATI cu privire la activitatea SRATI din perioada 2021-2022;
3. Informarea membrilor SRATI asupra Raportului financiar SRATI pentru perioada 2021-2022, precum si descarcarea de gestiune prin vot asupra rezultatelor financiare din aceasta perioada;
4. Propunerile din partea Consiliului Director al SRATI (Senatul) pentru modificarea Statutului SRATI referitoare la Organele de conducere si control ale Societatii;
5. Alegerea membrilor din Consiliul Director al Societatii (Senatul) pentru locurile vacante si eligibile;
6. Alegerea membrilor din Comisia de Cenzori;
7. Aprobarea formei actualizate a Statutului SRATI ca urmare a dezbaterii asupra ordinii de zi mai sus indicata;
8. Diverse/Discutii/Propuneri.

Documentele supuse dezbaterilor din cadrul Adunarii Generale a Membrilor SRATI se vor putea consulta online, incepand cu data de 03 mai 2022, accesand pagina web www.srati.ro.

Pentru eventualitatea in care la data de 14 mai 2022, data primei convocari a Adunarii Generale a Membrilor SRATI, nu se intruneste cvorumul prevazut de Statutul SRATI, Adunarea Generala a Membrilor SRATI este re-convocata pentru data de 15 mai 2022, in aceleasi conditii de intrunire (online, in platforma Zoom), la ora 17:30, cu aceeasi Ordine de zi.

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Referitor la desfasurarea AGA convocata prin prezenta, Consiliul Director (Senatul) SRATI reaminteste ca:

- Link-ul de acces Zoom va fi trimis vineri, 13 mai 2022, la e-mail-ul cu care sunteti inregistrat ca membru;
- Este necesar ca denumirea contului Zoom de pe care va conectati sa contina NUMELE si PRENUMELE dvs. complete, pentru a vi se putea permite accesul la AGA;
- In vederea inregistrarii deciziilor votate in cadrul AGA la Judecatorie, este necesar ca fiecare membru participant sa semneze olograf, in original, cu pix albastru, lista de prezenta ce va fi trimisa de Secretariatul SRATI dupa incheierea AGA;
- Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta membrilor SRATI prin: email catre adresele membrilor activi SRATI cu cotizatia achitata pana in data de 10 aprilie 2022, inclusiv, precum si prin postare pe site-ul Societatii, www.srati.ro.

Consiliul Director al Societatii Romane de Anestezie - Terapie Intensiva (Senatul)

Data: 12 aprilie 2022

SRATI - Convocator AGA 14 mai 2022