DIRECTIONEAZĂ 2%

Direcţionarea 2% din impozitul pe venit către Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu" Timişoara.

Conform Codului Fiscal în vigoare, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze doi la sută din impozitul pe veniturile obţinute în anul precedent către o organizaţie non profit.

Lucruri importante de reţinut:

 • Direcţionarea nu vă costă nimic
 • Daca nu directionaţi aceşti 2% către un ONG, suma respectivă rămâne în bugetul Statului
 • Data până la care trebuie trimise formularele este 15 Mai 2017
 • In această pagină găsiţi toate informaţiile necesare pentru realizarea acestei direcţionări

Iată câteva motive pentru a alege Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu" Timişoara:

 • Asociaţia Non Profit pentru Anestezie - Terapie Intensivă "Aurel Mogoşeanu" Timişoara a fost înfiinţată în anul 2003 şi poartă numele mentorului specialităţii noastre în zona de vest a României, Profesor Doctor Aurel Mogoşeanu.
 • Scopul principal al Asociaţiei este sprijinirea dezvoltării, pe multiple planuri, a Clinicii Anestezie Terapie Intensivă (ATI) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, cel mai mare spital din vestul ţării (având cca. 1300 paturi). În cele 60 de paturi ale Clinicii A.T.I. sunt internaţi cei mai gravi bolnavi din spital, cu viaţa aflată în pericol iminent, indiferent de boala cauzatoare (politraumatisme, boli cardiace, intoxicaţii acute, pacienţii supuşi unor intervenţii chirurgicale majore etc.).
 • Prin profilul său, Clinica A.T.I. joacă un rol major în situaţii deosebite, cum ar fi marile accidente de muncă, catastrofe naturale, atacuri teroriste, războaie, alte fenomene sociale etc.
 • În concluzie, Clinica A.T.I. reprezintă "staţia finală" pentru cele mai grave cazuri din întreaga zonă de vest a României, zona maximei suferinţe şi a ultimei şanse, în care miza tuturor eforturilor echipei medicale este salvarea vieţii – reanimarea.
 • Pornind de la aceste realităţi, Asociaţia pentru A.T.I. "A. Mogoşeanu" a dezvoltat o serie întreagă de acţiuni şi proiecte, cu scopul sprijinirii Clinicii A.T.I., toate desfăşurate sub logo-ul "Împreună pentru viaţă".

Cum puteţi direcţiona doi la sută din impozit către Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu" Timişoara:

 • Dacă sunteţi salariat, descărcaţi Cererea privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual (formularul 230), apoi tipăriţi, completaţi şi semnaţi formularul.
 • Dacă aveţi (şi) venituri din alte surse (profesii libere - medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, cedarea folosinţei bunurilor - chirii, drepturi de autor etc.), aveţi obligaţia legală să depuneţi la administraţia financiară o declaraţie privind veniturile dvs. Pe aceeaşi declaraţie puteţi indica şi direcţionarea a 2% din impozitul dvs. către Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu". Pentru aceasta descărcaţi Declaraţia specială privind veniturile realizate (formularul 200), apoi tipăriţi, completaţi şi semnaţi formularul.
 • Vă rugăm să trimiteţi formularele completate şi semnate la administraţia financiară de care apartineţi până la data de 15 mai 2017. Puteţi trimite formularele prin postă, cu scrisoare recomandată, să le depuneţi personal la registratura administraţiei financiare, sau să le trimiteţi pe adresa noastră: Asociatia pentru ATI "Aurel Mogoseanu", Timişoara, Strada Salcâmilor, Nr. 17.

Important: Nu este necesar să indicaţi suma direcţionată, această sumă va fi calculată automat de către organul fiscal. Anul trecut în declaraţie este 2012 deoarece se referă la impozitul pe venit din 2012. Formularele de mai sus sunt precompletate cu datele care indică direcţionarea catre Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoseanu" a sumei de 2% din impozitul plătit de dvs. Dacă aveţi deja un formular completat folosiţi datele de mai jos:

 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia pentru ATI "Aurel Mogoşeanu"
 • Cod de identitate fiscala: 15675154
 • Cont bancar IBAN: RO68BRDE360SV12313503600

Vă mulţumim!