AL 31-LEA CONGRES ANUAL AL SOCIETăţII ROMâNE DE ANESTEZIE şI TERAPIE INTENSIVă 5-9 MAI 2005, EFORIE NORD

Al 31-lea Congres Anual al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă 5-9 mai 2005, Eforie Nord

01.01.2005

Al 31-lea Congres Anual al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă 5-9 mai 2005, Eforie Nord.