CONGRESUL NA?IONAL DE ANESTEZIE ?I TERAPIE INTENSIV? - SRATI SINAIA, ROMANIA 9-12 MAI 2019 SINAIA, ROMANIA 9-12 MAI 201

Congresul Na?ional de Anestezie ?i Terapie Intensiv? - SRATI Sinaia, Romania 9-12 Mai 2019

15.03.2019

Detalii congres