COTIZA?IA PE ANUL 2008 - 2009

Anul societ??ii rom?ne de anestezie terapie intensiv? ?ncepe ?n Mai ?i se termin? ?n Mai (de la congres la congres)

01.01.2008

Anul societ??ii române de anestezie terapie intensiv? începe în Mai ?i se termin? în Mai (de la congres la congres)