CURSUL NAţIONAL DE GHIDURI şI PROTOCOALE îN ANESTEZIE, TERAPIE INTENSIVă şI MEDICINă DE URGENţă

Cursul Naţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă şi Medicină de Urgenţă 3 - 5 decembrie 2009, Editia a VII-a

01.01.2009

Editia a VII-a
3 - 5 decembrie 2009
ESA recommended meeting

www.atitimisoara.ro