EX. SPECIALITATE 2012 - EDA

?N ATEN?IA MEDICILOR REZIDEN?I ATI anul V Examenul pentru Diploma European? ?n Anestezie partea I ( EDA partea I ) : prob? scris? const?nd din 120 ?ntreb?ri scrise cu r?spunsuri multiple la alegere, este parte obligatorie a examenului oficial de ob?inere a titlului de medic specialist ?n Anestezie ?i Terapie Intensiv? ?n Rom?nia (cont?nd ca prob? scris? a acestui examen), ?ncep?nd cu anul 2010.

26.03.2012

ÎN ATEN?IA MEDICILOR REZIDEN?I ATI anul V


Stima?i Colegi,


Dup? cum v? este cunoscut, Examenul pentru Diploma European? în Anestezie partea I
( EDA partea I ) : prob? scris? constând din 120 întreb?ri scrise cu r?spunsuri multiple la
alegere, este parte obligatorie a examenului oficial de ob?inere a titlului de medic
specialist în Anestezie ?i Terapie Intensiv? în România (contând ca prob? scris? a acestui
examen), începând cu anul 2010.
 

V? trimit acest document structurat pe 4 teme :
I. CE ÎNSEAMN? acest EXAMEN
II. CE NU SE SCHIMB?
III. CUM NE PREG?TIM pentru EXAMEN
IV. CE TREBUIE S? FACE?I VOI ( cât mai curând ! )

 

Vezi documentul complet

Bibliografie

Part I application form Bucharest 2012