Departamentul de educaţie medicală şi cercetare

Acest department are ca scop susţinerea educaţiei medicale continue în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi îşi propune de asemenea să susţină şi să coordoneze proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

Anunţ informativ

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ ŞI CERCETARE

Nr. 11/27.03.2017

În cadrul Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă s-a înfiinţat DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ ŞI CERCETARE, care are ca scop susţinerea educaţiei medicale continue în domeniul anesteziei şi terapiei intensive. Acest department îşi propune de asemenea să susţină şi să coordoneze proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

Principalele proiecte care au ca scop dezvoltarea acestui department sunt reprezentate de:

  • platforma educaţionala online (E-Learning) accesibila tuturor membrilor SRATI;
  • cursuri şi workshop-uri pentru perfecţionare;
  • suport pentru studiile clinice si alte proiecte de cercetare dezvoltate în România;
  • suport pentru publicarea articolelor ştiinţifice în jurnalele naţionale şi internaţionale;
  • susţinerea tinerilor cercetători prin granturi educaţionale şi de cercetare;

Mai mult decât atât, prin acest departament dorim să colaborăm cu companiile medicale interesate să susţină educaţia medicală şi cercetare.

Structura Departamentului de Educaţie Medicala şi Cercetare:

Preşedintele departamentului: Prof. Dr. Dorel Săndesc

Vice-Preşedintele departamentului: Prof. Dr. Şerban Bubenek

Coordonator Ştiinţific: Conf. Dr. Ovidiu Bedreag

Secretar general: Cercetător clinic, Drd. Alexandru Rogobete

 

Preşedinte SRATI,
Prof. Dr. Dorel Săndesc

 

Informative Announcement

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

Nr. 11/27.03.2017

Romanian Society of Anesthesia and Intensive Care created the Medical Education and Research Department, which purpose is to sustain continuous medical education in anesthesia and intensive care area. Also, this department will sustain and coordinate national and international research projects.

The most important projects developed by this department are represented by:

  • on-line educational platform (E-learning) accessible to SRATI members;
  • courses and workshops;
  • support for clinical studies developed in Romania;
  • support for publishing the clinical papers in national and international journals;
  • sustaining young clinical researchers with educational and clinical grants;

Moreover, the new department will collaborate with medical companies who are interested to sustain medical education and research.

Medical Education and Research Department structure:

President of Department: Prof. Dr. Dorel Săndesc

Vice-President of Department: Prof. Dr. ?erban Bubenek

Scientific Coordinator: Conf. Dr. Ovidiu Bedreag

General Secretary: Clinical Researcher, PhDs. Alexandru Rogobete

 

President SRATI,
Prof. Dr. Dorel Sandesc

Vezi anunţul original / See the original announcement (PDF)