Departamentul de educaţie medicală şi cercetare

Acest department are ca scop susţinerea educaţiei medicale continue în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi îşi propune de asemenea să susţină şi să coordoneze proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

A P E L

pentru înscrierea candidaţilor medici ATI şi asistenţi ATI pentru participarea la:

Proiectul «EXTRAVITAL - Implementarea în activitatea curentă a secţiilor de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) din România a metodelor moderne de „Suport Vital Extracorporeal al funcţiilor cardiopulmonară, renală şi hepatică” dovedite a scădea mortalitatea la pacientul critic şi Crşterea Competenţelor Profesionale ale Personalului Specializat»

Centrul de formare:

"Institutul de Urgenţăpentru Boli Cardiovasculare"

Prof. Dr. CC Iliescu-Bucureşti

 

Stimaţi colegi,

 

Proiectul EXTRAVITAL are drept scop instruirea teoretică şi practică a medicilor ATI, precum şi a asistenţilor din ATI în tehnicile moderne de suport extracorporeal renal, cardiopulmonar şi hepatic (hemodializa şi hemofiltrare veno-venoasa continua, E.C.M.O, plasmafereza etc.) printr-un parteneriat între Spitalul Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu-Bucureşti”.

Acest APEL este pentru potenţiali candidaţi (medici şi asistenţi ATI) doritori să se instruiască în Bucureşti, în cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu-Bucureşti”.

În conformitate cu cerinţele proiectului EXTRAVITAL, în cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. CC Iliescu-Bucureşti” vor fi instruiti teoretic si practic:

- 165 medici ATI (30 din Bucureşti-Ilfov şi 135 din alte zone ale ţării)

- 330 asistenţi medicali ATI (60 din Bucureşti-Ilfov şi 270 din alte zone ale ţării).

Limitarea numărului pe zone face ca viitorii beneficiari ai proiectului să fie candidaţii care trimit cel mai repede actuala anexă completată la adresa de mail: extravital@asociatia-ascend.ro

Pentru medici, durata pregătirii (30 ore teorie si 60 ore practica) va însuma 15 zile lucrătoare neconsecutive, dar grupate (6 ore/zi) iar pentru asistenţi (30 ore teorie şi 30 ore practică), durata pregătirii va însuma 10 zile lucrătoare neconsecutive, dar grupate (6 ore/zi) iar proiectul va începe în luna octombrie 2022.

Pentru toată durata pregătirii, din banii de proiect se vor asigura beneficiarilor: transport, cazare, masa.

La sfârşitul perioadei de pregătire, după susţinerea testului final, minimum 5% dintre participanţi vor beneficia de o formare suplimentară în străinătate.

DECI: NU ÎNTÂRZIAŢI!

Completaţi chiar astăzi ANEXELE 1, 2, 3 si 4 şi trimiteţi apoi totul, cât mai repede, pe email, la adresa: extravital@asociatia-ascend.ro

 

Cu prietenie,

Prof. Univ. Dr. Şerban Bubenek

Preşedinte S.R.A.T.I.

Anexa metodologie CANDIDATI

Anunţ informativ

DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ ŞI CERCETARE

Nr. 11/27.03.2017

În cadrul Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă s-a înfiinţat DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ ŞI CERCETARE, care are ca scop susţinerea educaţiei medicale continue în domeniul anesteziei şi terapiei intensive. Acest department îşi propune de asemenea să susţină şi să coordoneze proiecte de cercetare la nivel naţional şi internaţional.

Principalele proiecte care au ca scop dezvoltarea acestui department sunt reprezentate de:

  • platforma educaţionala online (E-Learning) accesibila tuturor membrilor SRATI;
  • cursuri şi workshop-uri pentru perfecţionare;
  • suport pentru studiile clinice si alte proiecte de cercetare dezvoltate în România;
  • suport pentru publicarea articolelor ştiinţifice în jurnalele naţionale şi internaţionale;
  • susţinerea tinerilor cercetători prin granturi educaţionale şi de cercetare;

Mai mult decât atât, prin acest departament dorim să colaborăm cu companiile medicale interesate să susţină educaţia medicală şi cercetare.

Structura Departamentului de Educaţie Medicala şi Cercetare:

Preşedintele departamentului: Prof. Dr. Dorel Săndesc

Vice-Preşedintele departamentului: Prof. Dr. Şerban Bubenek

Coordonator Ştiinţific: Conf. Dr. Ovidiu Bedreag

Secretar general: Cercetător clinic, Drd. Alexandru Rogobete

 

Preşedinte SRATI,
Prof. Dr. Dorel Săndesc

 

Informative Announcement

MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

Nr. 11/27.03.2017

Romanian Society of Anesthesia and Intensive Care created the Medical Education and Research Department, which purpose is to sustain continuous medical education in anesthesia and intensive care area. Also, this department will sustain and coordinate national and international research projects.

The most important projects developed by this department are represented by:

  • on-line educational platform (E-learning) accessible to SRATI members;
  • courses and workshops;
  • support for clinical studies developed in Romania;
  • support for publishing the clinical papers in national and international journals;
  • sustaining young clinical researchers with educational and clinical grants;

Moreover, the new department will collaborate with medical companies who are interested to sustain medical education and research.

Medical Education and Research Department structure:

President of Department: Prof. Dr. Dorel Săndesc

Vice-President of Department: Prof. Dr. ?erban Bubenek

Scientific Coordinator: Conf. Dr. Ovidiu Bedreag

General Secretary: Clinical Researcher, PhDs. Alexandru Rogobete

 

President SRATI,
Prof. Dr. Dorel Sandesc

Vezi anunţul original / See the original announcement (PDF)