?EDIN?A ORDINAR? A SENATULUI SRATI

?edin?a ordinar? a Senatului SRATI va avea loc la Poiana Bra?ov ?n data de 11.11.2006 (S?mb?t?) ?n cadrul Simpozionului Na?ional de Nutri?ie.

01.01.2006

?edin?a ordinar? a Senatului SRATI va avea loc la Poiana Bra?ov în data de 11.11.2006 (Sâmb?t?) în cadrul Simpozionului Na?ional de Nutri?ie. Informa?ii legate de ora, locul de desf??urare, cazare, transport: dr. Dan Corneci - tel 0788.866.500