SIMPOZIONUL ROMâNO - ISRAELIAN DE ACTUALITăţI îN ANESTEZIE şI TERAPIE INTENSIVă

Simpozionul Româno - Israelian de Actualităţi în Anestezie şi Terapie Intensivă Hotel Crowne Plaza - Bucuresti 01 - 04 aprilie 2009

01.01.2009

Hotel Crowne Plaza - Bucureşti
01 - 04 aprilie 2009

www.sriati.ro