SIMPOZIONUL ROM?NO-UNGAR DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIV? ANAESTHESIA-INTENSIVE CARE ROMANIAN HUNGARIAN JOINT MEETING

Simpozionul rom?no-ungar de anestezie-terapie intensiv? 7 - 9 Aprilie 2005 Amfiteatrele Universit??ii "IULIU HA?EGANU" Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca

01.01.2005

7 - 9 aprilie 2005 Amfiteatrele Universitãþii "IULIU HAÞ1EGANU" Str. Pasteur nr. 6, CLUJ-NAPOCA

SOCIETATEA ROMÂN? SOCIETATEA UNGAR? DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIV? DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIV?

SP1TALUL CLINIC DE ADUL?I UNIVERSITATEA DE MEDICIN? ?l FARMACIE CL1NICA ATI CLUJ-NAPOCA “IULIU HA?1EGANU” CLUJ-NAPOCA

Organizeaz?

SIMPOZIONUL ROMANO-UNGAR DE ANESTEZIE-TERAPIE INTENSIV? ANAESTHESIA-INTENSIVE CARE ROMANIAN HUNGARIAN JOINT MEETING
7 - 9 aprilie 2005
Amfiteatrele Universit??ii “IULIU HA?1EGANU”

Str. Pasteur nr. 6, CLUJ-NAPOCA
Organizatori / Organisers
Romanian Society of Anaesthesia and Intensive Care
President: Prof. Dan Tulbure
Hungarian Society of Anaesthesia and Intensive Care
President: Prof. Laszlo Vimlati
University of Mediane and Pharmacy „Iuliu Ha?ieganu"
Rector: Prof. Marius Boji??
President of The Symposium: Prof. Iurie Acalovschi
 

In colaborare cu / In cooperation with:

  • Department of Anaesthesia and Intensive Care Cluj-Napoca (Prof. C?lin Mitre)
  • Department of Anaesthesia and Intensive Care Szeged (Prof. László Vimlati)
  • Department of Anaesthesia and Intensive Care Oradea (Prof. László Szegedi)
  • Department of Anaesthesia and Intensive Care Debrecen (Prof. Béla Fülesdi)
  • Comitetul local de organizare / Organizing Committee

Iurie Acalovschi - pre?edinte
Constantin Bodolea
Irén Geczi-Tóth
Daniela lonescu
Simona M?rg?rit
C?lin Mitre
Claudiu Zdrehu?
Hora?iu Vasian
Limbile oficiale / Official languages: englez?, român?, maghiar?

ÎNREGISTRARE / SECRETARIAT

REGISTRATION / SECRETARIAT

In holul hotelului Victoria începând cu ziua de joi 7 aprilie, orele 16,00

In holul Aulei Magna a Universit??ii „luliu Ha?ieganu", str. Pasteur nr.6, începând cu ziua de vineri, 8 aprilie orele 8,00.

INFORMA?II ?l SECRETARIAT

Dr. Daniela lonescu, Gabrielajeler, Clinica ATI

Str. Croitorilor nr.19-21,400162 Cluj-Napoca
Tel: 064 433392 - Fax: 064 433335
Tel: 064 433392 - Fax: 064 433335